Wanneer is geluid te hard en bijgevolg schadelijk?