Advies van de Hoge Gezondheidsraad


Door:

bert

2017-07-24

Sinds kort werkt De Tuut samen met de Hoge Gezondheidsraad , het adviesorgaan van de FOD Volksgezondheid. Samen met de Hoge Gezondheidsraad (HGR) willen we nog meer informatie rond tinnitus op een betrouwbare en wetenschappelijk correcte manier met jullie delen. Onlangs heeft de HGR op vraag van minister van Volksgezondheid Maggie De Block een advies geschreven over tinnitus.

De belangrijkste opmerking daarin is dat er extra aandacht voor oorsuizen moet komen binnen het zorgstelsel. Tinnitus leidt immers voor sommige patiënten tot mindere levenskwaliteit die eventueel voorkomen had kunnen worden. Om zowel mensen met als zonder oorsuizen zoveel mogelijk te helpen, pleit de HGR voor een benadering op vier niveaus.

Algemene bevolking
Mensen zonder tinnitus moeten vooral bewust worden van het probleem van tinnitus. Met De Tuut van Tegenwoordig bevinden wij ons deels op dat niveau: met onze oordoppenstand op Vlaamse festivals sensibiliseren we zoveel mogelijk festivalgangers. Mensen informeren staat dan ook met stip op nummer één.

Eerstelijnhulp
Bij de huisdokter kan een tinnituspatiënt als eerste terecht. De HGR geeft aan dat er ruimte voor verbetering is om tinnitus te herkennen en de ernst van de klachten vast te stellen.

Tweedelijnhulp
De tweede in lijn bij hulpverlening rond oorsuizen, zijn keel-, neus- en oorspecialisten. Zij kunnen, vaak in samenwerking met een gespecialiseerde audioloog, de klachten zo interpreteren om een juiste behandeling voor te stellen.

Expertisecentrum
Doeltreffende behandelvormen liggen niet altijd voor de hand. Daarom kan een multidisciplinair expertisecentrum vaak de behandelende specialist bijstaan of de behandeling overnemen. Bovendien staat een expertisecentrum ook in voor de coördinatie van het onderzoek naar verschillende technieken en behandelingen. Op die manier kan de tinnituspatiënt in kwestie een behandeling krijgen die is aangepast aan zijn/haar unieke vorm van oorsuizen.

De HGR adviseert daarnaast de Waalse overheid om dezelfde geluidsregels toe te passen die momenteel al in Vlaanderen en het Brusselse gewest van kracht zijn. Door de regelgeving voor het hele land aan te passen, is de HGR ervan overtuigd dat tinnitus beter voorkomen en behandeld zal kunnen worden.

Terug...
blog comments powered by Disqus