CM schrapt als enige terugbetaling oordoppen


Door:

bert

2018-12-06

Bijzonder opmerkelijk nieuws vandaag: de Christelijke Mutualiteit (CM) stopt in 2019 met de terugbetaling van 30 euro voor op maat gemaakte oordoppen. De korting van 10 procent op aankoop bij de Aurilis-hoorcentra blijft wel. CM zegt dat bij het nieuwe voordelenpakket “een aantal (moeilijke) keuzes zijn gemaakt”. Daarmee lijkt voor hen de kous af.

Dat is niet zo voor 18 procent van de Vlaamse jeugd die dagdagelijks de gevolgen dragen van te luide muziek: concentratiemoeilijkheden, vermoeidheid, angst… Oorsuizen is fysiek maar ook mentaal een zware last om te dragen. Daarnaast is er de groep die volgens tinnitusexperte Annick Gilles (UZA) in de gevarenzone zit: 75 procent van de Vlaamse jongeren had al tijdelijke oorsuizingen na een nachtje uit. Enkel door te blijven investeren in preventie kunnen we dat stijgende aantal een halt toeroepen.

Als Tuut van Tegenwoordig vinden wij het stoppen van de terugbetaling onbegrijpelijk. CM, dat zich profileert als een ‘gezondheidsfonds’ dat zich inspant voor ‘positieve gezondheid’ laat jongeren in de steek. Van een gezondheidsfonds verwachten we meer. Voorzitter Luc Van Gorp pleit voor “een kwaliteitsvol leven”. Maakt een goed gehoor daar niet integraal deel van uit? Ook zou volgens Van Gorp door een lager ziekteverzuim meer geld moeten vrijkomen voor preventie. Maar zijn net die oordoppen op maat niet bij uitstek hét preventiemiddel om permanente tinnitus te vermijden? CM wil naar eigen zeggen ‘niet minder aandacht schenken aan het thema’ maar hun woorden staan haaks op hun daden. Net nu de bewustmaking rond het belang van gehoorbescherming begint te stijgen en de preventie-acties gehoor krijgen, is dit dan ook een bijzonder jammerlijke beslissing.

Alle andere ziekenfondsen geven gelukkig nog steeds wel het goede voorbeeld. Bij hen varieert de terugbetaling van 20 tot 50 euro, met soms nog extra korting bij bepaalde gehoorcentra. Uit navraag blijkt dat zij geen plannen hebben om die betaling te schrappen. Wij hopen dan ook dat CM de beslissing zal herzien en de terugbetaling van 30 euro opnieuw zal invoeren.

Terug...
blog comments powered by Disqus