Nieuw grootschalig onderzoek naar tinnitus aangekondigd


Door:

steffie

2017-09-17

Het Universitair Medisch Centrum uit Groningen (UMCG) start in samenwerking met zeven andere instellingen uit heel Europa een grootschalig onderzoek naar oorsuizen. Vijftien promovendi uit verschillende landen zullen in het TIN-ACT project de biologische mechanismen in de hersenen onderzoeken die tinnitus veroorzaken.

Ongeveer tien à vijftien procent van de bevolking heeft last van oorsuizen. De oorzaak van tinnitus is nog steeds onduidelijk. Het onderzoek, dat naar schatting vier jaar zal duren, wil bijdragen tot diagnose en behandeling van tinnitus. De Europese Commissie heeft vier miljoen euro van zijn Horizon 2020 programma toegekend aan het project.

Bert Lecomte van De Tuut van Tegenwoordig reageert alvast enthousiast: “Het is zeer positief dat het onderzoek naar oorsuizen in volle gang is, want er is nog altijd niet veel geweten over de oorzaken en mogelijke behandelingen. Ik zal dan ook de resultaten van dit grootschalig onderzoek met grote belangstelling volgen.”

Ook in België staat het onderzoek niet stil. Professor Annick Gilles, coördinator van de tinnituskliniek TINTRA in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, licht toe: “In het UZA zijn momenteel verschillende onderzoeken aan de gang, waarbij door metingen van de hersenactiviteit wordt nagegaan in hoeverre een bepaalde therapie die de tinnitus tracht te verminderen, effect heeft. Ook worden verschillende therapieën geëvalueerd en geoptimaliseerd op basis van onze onderzoeken. Stilaan wordt het duidelijk dat de aanpak van tinnitus niet dezelfde is voor elke patiënt. We streven naar een individuele aanpak waarbij we, afhankelijk van de oorzaak en de belemmering van de tinnitus, nagaan wat de best mogelijke behandeling is.”

Terug...
blog comments powered by Disqus